Gestalt per docents: Educació emocional per tu i el teu alumnat

Formació permanent al personal docent

Format intensiu retir experiencial

Dades d'interès

Dates: 10, 11 i 12 de juliol de 9:30 a 14,

Lloc: El Brot, a Berga, en mig de la naturalesa. Clica aquí per saber com arribar-hi

Curs presencial de 30 hores lectives.

S’ha sol·licitat reconeixement del curs al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Preu (abans del 31/05/24): 220 €

Preu (a partir de l’1/06/24): 280 €

Preu amb 10% dte.: persones col·legiades del COPEC

Inscripcions aquí

Informació: 

Col·labora:

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

Va adreçat:

principalment a docents i professionals de l’educació de tots els nivells (infantil, primària, secundària i superior).
Així mateix, pot ser d’interès per a altres professionals que treballin en àmbits relacionats amb la pedagogia, la psicologia de l’educació, l’educació no formal, la formació de recursos humans, el treball social, educació en el lleure.

Els destinataris poden incloure:

 1. Docents de totes les etapes educatives interessats en millorar les seves habilitats d’acompanyament emocional i gestió de dinàmiques de grup a l’aula.
 2. Formadors i professionals de la formació interessats en aprofundir en les tècniques i estratègies per a la dinamització de grups i la facilitació del procés d’aprenentatge.
 3. Orientadors educatius i psicopedagogs que vulguin adquirir eines per a la gestió de les emocions dels estudiants i el suport en la resolució de conflictes.
 4. Professionals del treball social que treballin amb grups de persones i vulguin millorar les seves habilitats per a la dinamització de sessions i tallers.
 5. Altres professionals interessats en el desenvolupament personal i professional en l’àmbit educatiu i de l’acompanyament emocional.
Objectius:
 • Objectiu General: Capacitar els participants en la comprensió i gestió de les emocions pròpies i dels altres, així com en el disseny i implementació de dinàmiques de grup efectives.

 

 • Objectius Específics:
  1. Comprendre el paper de les emocions en el procés educatiu i la importància de l’acompanyament emocional.
  2. Desenvolupar habilitats per a la gestió emocional pròpia i la regulació emocional del grup.
  3. Explorar diverses tècniques i estratègies per a la dinamització de grups i la resolució de conflictes.
  4. Aplicar els coneixements adquirits en situacions reals d’aprenentatge.
Continguts:
 1. Introducció a l’acompanyament emocional:
  • Concepte d’intel·ligència emocional.
  • Autoreconeixement i autoregulació emocional.
  • Empatia i habilitats socials.
 2. Dinàmiques de grup:
  • Principis bàsics de la dinàmica de grups.
  • Tècniques d’animació grupal.
  • Gestió de conflictes i presa de decisions col·lectives.
 3. Aplicació pràctica:
  • Estudis de cas i anàlisi de situacions educatives concretes.
  • Elaboració i implementació de plans d’acompanyament emocional i dinàmiques de grup.
 4. Reflexió i avaluació:
  • Autoavaluació dels aprenentatges adquirits.
  • Propostes de millora i continuïtat en la pràctica educativa.

Amb aquest curs, els participants adquiriran les competències necessàries per a la creació d’entorns educatius positius, inclusius i propicis per al desenvolupament integral dels estudiants.

Metodología

El curs combina diversos formats d’aprenentatge per proporcionar una experiència enriquidora i participativa.

Es farà servir una combinació de sessions teòriques, tallers pràctics, estudis de cas, debats guiats i activitats d’aprenentatge experiencial.

Es fomentarà la participació activa dels participants mitjançant la reflexió personal, la col·laboració en grups i la pràctica de les habilitats adquirides en situacions simulades.

Competències
 1. Intel·ligència emocional: Capacitat per comprendre, expressar i regular les pròpies emocions, així com per reconèixer i respondre adequadament a les emocions dels altres.
 2. Habilitats de comunicació: Capacitat per comunicar-se eficaçment amb altres persones, escoltant activament, expressant-se clarament i fomentant la empatia i la comprensió mútua.
 3. Treball en equip: Capacitat per treballar col·laborativament amb altres persones, cooperant, negociant i resolent conflictes de manera constructiva.
 4. Pensament crític i resolució de problemes: Capacitat per analitzar situacions, identificar reptes i buscar solucions creatives i efectives mitjançant la reflexió crítica i la presa de decisions informades.
Justificació del curs:

En l’actualitat, l’educació no només es centra en el desenvolupament acadèmic, sinó també en el benestar emocional dels estudiants. Els docents han de ser capacitats per entendre i gestionar les seves pròpies emocions, així com les dels seus alumnes, per crear un entorn propici per a l’aprenentatge. Aquest curs també proporciona eines per a la millora de les dinàmiques de grup, que són essencials per al treball col·laboratiu i el desenvolupament de habilitats socials.

Scroll to Top